« »

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Euzébia Vercellského, biskupa
alebo Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 18, 1-6

Vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová.“

Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z hliny rukami, urobil z toho inú nádobu; takú, aká sa jemu páčila.

Vtedy ku mne zaznelo Pánovo slovo: „Vari ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, dom Izraela? hovorí Pán. Veď vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara, dom Izraela.“

Kniha žalmov   −   Ž 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána; †
celý život chcem chváliť Pána, *
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. R.
Nespoliehajte sa na kniežatá *
ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.
Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; *
v ten deň padnú ich plány. R.
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, *
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
On stvoril nebo i zem, *
more a všetko, čo je v ňom. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31