« »

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 15, 10. 16-21

Prečo je moja bolesť bez konca? Ak sa obrátiš, budeš stáť pred mojou tvárou

Beda mi, mať moja, že si ma zrodila, muža škriepok, muža sváru v celej krajine! Nepožičiaval som, ani mne nik nepožičal, a všetci ma preklínajú.

Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane Bože zástupov. Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som. Pod ťarchou tvojej ruky sedím osamelý, lebo si ma naplnil rozhorčením.

Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana sa beznádejne nechce zahojiť? Stal si sa mi klamným potokom, vodou, na ktorú sa nedá spoľahnúť.

Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, i ja ťa obrátim a budeš stáť pred mojou tvárou; keď budeš vedieť rozlíšiť vzácne od podlého, budeš akoby mojimi ústami. Oni sa obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj. Dám ťa tomuto ľudu ako pevný múr kovový; budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja: ja ťa zachránim a vyslobodím, hovorí Pán. Vyslobodím ťa z ruky zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.“

Kniha žalmov   −   Ž 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, *
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.
Vytrhni ma z rúk zločincov *
a zachráň pred krvilačníkmi. R.
Pozri, úklady robia na môj život †
a surovo sa vrhajú na mňa. *
Pane, neťaží ma ani priestupok ani hriech. R.
Záštita moja, čakám na teba; *
lebo ty, Bože, si moja ochrana.
So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. *
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. R.
Ja však budem oslavovať tvoju moc *
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou *
a útočišťom v deň môjho súženia. R.
Tebe, záštita moja, chcem spievať, †
lebo ty, Bože, si môj ochranca, *
môj Boh, moje milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31