« »

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)

R.: Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.
Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 14, 17-22

Rozpamätaj sa, Pane, a nezruš svoju zmluvu s nami

„Nech moje oči ronia slzy noc a deň, nech neutíchnu, lebo veľká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ľudu, veľmi bolestivá rana. Ak vyjdem na pole, hľa, pobití mečom; ak vojdem do mesta, umorení hladom. Prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú.“

Celkom si odvrhol Júdu, vari sa tvojej duši zošklivil Sion? Prečo si nás teda udrel, že už niet uzdravenia? Očakávali sme pokoj, a blaha niet, čas zotavenia, a hľa, zmätok.

Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti tebe. Nevystavuj nás potupe pre svoje meno, nenechaj hanobiť trón svojej slávy. Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.

Vari dáva niektorá pohanská modla dážď? Alebo nebesia dávajú vodu samy od seba?

A nie ty, Pane, náš Boh, v ktorého dúfame? Veď ty si toto všetko urobil.

Kniha žalmov   −   Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.
Zabudni na hriechy našich otcov; †
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veľmi úbohí. R.
Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, †
a vysloboď nás; *
a pre svoje meno odpusť nám hriechy. R.
Nech dôjde k tebe nárek zajatých; †
silou svojho ramena *
zachovaj synov smrti nažive. R.
Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny, *
chceme ťa zvelebovať naveky
a z pokolenia na pokolenie *
hlásať tvoju slávu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.
Ako zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31