« »

Pondelok 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 13, 1-11

Ľud bude ako opasok, čo už nie je na nič

Pán mi povedal: „Choď, zaobstaraj si plátenný opasok a opáš si ním bedrá, ale do vody ho nedávaj.“ Zaobstaral som si teda opasok podľa Pánovho slova a opásal som si ním bedrá.

A Pán prehovoril ku mne druhý raz: „Vezmi opasok, čo si si zaobstaral a máš okolo bedier, vstaň a choď k Eufratu a tam ho skry do skalnej trhliny.“ Šiel som teda a skryl som ho pri Eufrate, ako mi kázal Pán.

Po mnohých dňoch mi Pán povedal: „Zober sa, choď k Eufratu a vezmi si stadiaľ opasok, ktorý som ti tam kázal schovať.“ Tak som išiel k Eufratu, kopal som a vzal som si opasok z miesta, kde som ho bol schoval. Ale opasok tak spráchnivel, že nebol na nič.

Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: „Toto hovorí Pán: Takto nechám spráchnivieť veľkú pýchu Júdu i Jeruzalema. Ten skazený ľud bude ako tento opasok, čo už nie je na nič, lebo nechcú počúvať moje slová; hovejú zlým žiadostiam svojho srdca a vláčia sa za cudzími bohmi: slúžia im a klaňajú sa im. Veď ako opasok prilieha k bedrám muža, tak som ja vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu – hovorí Pán –, aby boli mojím ľudom, mojou slávou, chválou a ozdobou; ale oni nepočúvali.“

Kniha Deuteronómium   −   Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Skalu si zanedbal, čo ťa zrodila, *
zabudol si na Pána, svojho stvoriteľa.
Pán to videl a zavrhol ich, *
lebo ho hnevali jeho synovia a dcéry. R.
Povedal: „Skryjem pred nimi svoju tvár *
a uvidím, ako sa to s nimi skončí.
Lebo je to zvrhlé pokolenie, *
neverní synovia. R.
Provokovali ma tým, čo nie je Boh, *
hnevali ma svojimi márnosťami.
Ja ich budem provokovať tým, čo nie je ľud, *
pochabým národom ich nahnevám.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Horčičné zrnko vyrastie a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31