« »

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha proroka Micheáša   −   Mich 2, 1-5

Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a snujú zlo na svojich lôžkach! Na rannom úsvite ho uskutočňujú, pretože majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú. Napadnú muža i jeho rodinu, človeka a jeho dedičstvo.

Preto Pán hovorí: „Hľa, ja zamýšľam zlo proti tejto čeľadi, z ktorého nevytiahnete svoje šije a nebudete chodiť vypätí, lebo to bude čas nedobrý.

V ten deň vznikne o vás príslovie a bude sa spievať žalospev: ‚Spustošení sme, zničení, na iných prejde dedičstvo môjho ľudu a už mu ho nik nevráti. Neveriaci si delia našu krajinu.‘ Preto už nebudeš mať nikoho, kto by určil podiel v Pánovom zhromaždení.“

Kniha žalmov   −   Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Pane, prečo si tak ďaleko? *
Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; *
nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. R.
Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou *
a lakomec sa vychvaľuje.
Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: *
„Boh nezasahuje; Boha niet.“ R.
Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; *
pod jeho jazykom zločin a násilie.
Sedí na postriežke blízko osád, *
nevinného zákerne zabíja. R.
Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ *
a berieš ich do svojich rúk.
Na teba sa chudák spolieha *
a sirote pomáhaš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.
Pohrozil im, aby ho neprezradili; tak sa splnilo, čo povedal prorok

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.

Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31