« »

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy

V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. Prišiel k nemu Amosov syn prorok Izaiáš a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť.“ Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: „Ach, Pane, spomeň si, prosím, že som ti slúžil verne, celým srdcom a vždy som robil, čo sa ti páči.“ A Ezechiáš sa hlasite rozplakal. Vtedy zaznelo Pánovo slovo Izaiášovi: „Choď a povedz Ezechiášovi: ‚Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy; pridám ti teda k životu pätnásť rokov. A vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto chrániť.‘“

Izaiáš rozkázal, aby vzali figovú náplasť a priložili ju na vred, a ozdravie. Ezechiáš sa pýtal: „Podľa akého znamenia poznám, že ešte pôjdem do Pánovho domu?“ Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní slovo, ktoré povedal: Ja vrátim tôňu stupňov, po ktorých zostúpilo slnko na Achazových hodinách o desať stupňov späť.“ A slnko sa vrátilo o desať stupňov po stupňoch, po ktorých zostúpilo.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.
I povedal som: V polovici svojho života †
musím odísť k bránam podsvetia; *
ukrátený som o zvyšok mojich rokov. R.
Povedal som:
Nebudem vidieť Pána, Boha, v krajine žijúcich, †
už neuzriem človeka *
uprostred obyvateľov zeme. R.
Strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa *
ako pastiersky stan;
ako tkáč si dopriadol môj život, *
odstrihuješ ma z osnovy. R.
Pane, v teba dúfa moje srdce, †
oživ môjho ducha. *
Uzdrav ma a navráť mi život. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Syn človeka je pánom aj nad sobotou

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.

Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?

A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.

Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31