« »

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Prebuďte sa a plesajte vy, čo bývate v prachu

Chodník spravodlivého je priamy; ty vyrovnávaš cestu spravodlivého. Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane, tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše.

Moja duša túži po tebe za noci, môj duch ťa hľadá v mojom srdci. Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti. Pane, ty nám daruješ pokoj; veď všetky naše diela si nám ty urobil.

Pane, v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď si ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli aj my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a porodili sme vietor. Nepriviedli sme na zem spásu a nenarodili sa obyvatelia zeme.

Tvoji mŕtvi ožijú, vstanú z mŕtvych moji povraždení. Prebuďte sa a plesajte vy, čo bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem vydá na svetlo svojich zomrelých.

Kniha žalmov   −   Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.
Ty, Pane, trváš večne *
a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.
Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, *
lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval.
veď tvoji služobníci milujú jeho kamene *
a ľútostia nad jeho troskami. R.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31