« »

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 8, 4-7. 11-13

Vietor sejú, žať budú víchricu

Toto hovorí Pán: „Oni si ustanovujú kráľov, ale bezo mňa, dosádzajú kniežatá, a ja o tom neviem. Zo striebra a zlata robia si modly na vlastnú skazu. Zavrhujem tvoje teľa, Samária; môj hnev vzplanul proti nim. Dokedy sa nebudú môcť očistiť? Veď aj ono je z Izraela; remeselník ho urobil, a nie je to boh. Z teľaťa Samárie budú len íverky. Lebo vietor sejú, žať budú víchricu. Steblo neurodí múku, pretože na ňom niet klasu; a ak aj urodí, zjedia ho cudzinci.

Efraim rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu, ale oltáre mu na hriech slúžili. Napísal som mu početné zákony, no pokladali ich za cudzie. Oni milujú obety: zabíjajú zvieratá a jedia ich mäso, ale Pán nemá v nich záľubu. Teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriech; musia sa vrátiť do Egypta.“

Kniha žalmov   −   Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.
Veď náš Boh je v nebi *
a stvoril všetko, čo chcel.
Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, *
sú dielom ľudských rúk. R.
Majú ústa, ale nehovoria, *
majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú, *
majú nozdry, a nečuchajú. R.
Majú ruky, ale nehmatajú, *
majú nohy, a nechodia.
Im budú podobní ich tvorcovia *
a všetci, čo v ne veria. R.
Dom Izraelov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita.
Dom Áronov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.
Žatva je veľká, ale robotníkov málo

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31