« »

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Kniha proroka Amosa   −   Am 9, 11-15

Privediem svoj ľud zo zajatia a zasadím ich do ich vlastnej pôdy

Toto hovorí Pán: „V ten deň postavím spadnutý stan Dávida; zacelím jeho trhliny, obnovím, čo sa zrútilo, a postavím ho a bude ako za dávnych dní, aby ovládol zvyšky Edomu a všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý to urobí.

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď oráč ženca dobehne a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; z vrchov bude kvapkať mušt a všetky kopce sa roztečú.

Vtedy privediem svoj ľud Izrael zo zajatia; postavia spustošené mestá a budú v nich bývať, vysadia vinice a budú z nich piť víno, urobia si záhrady a budú jesť z nich ovocie. Zasadím ich do ich vlastnej pôdy a viac ich nik nevytrhne z ich zeme, ktorú som im dal,“ hovorí Pán, tvoj Boh.

Kniha žalmov   −   Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; †
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým *
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.

Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31