« »

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Kniha proroka Amosa   −   Am 8, 4-6. 9-12

Pošlem hlad na krajinu; nie hlad po chlebe, ale po slove Pánovom

„Čujte vy, čo šliapete po chudákovi a nivočíte bedárov v krajine. Hovoríte: ‚Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme mohli otvoriť sýpky, zmenšovať mieru, zvyšovať cenu a používať falošné váhy, kupovať úbohých za peniaze a bedára za pár sandálov a predať aj smeti z obilia?‘

V ten deň, hovorí Pán, Boh, dám slnku zapadnúť na poludnie a za jasného dňa zem zatemním. Vaše sviatky zmením na smútok a všetky vaše piesne na nárek; všetky bedrá oviniem vrecovinou a každú hlavu poznačím plešinou. Spôsobím smútok ako za jediným synom a koniec bude ako trpký deň.

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď pošlem hlad na krajinu; nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po slove Pánovom.“ Putovať budú od mora k moru, budú chodiť od severu až na východ, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. R.
Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára, *
umára jednostaj. R.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

VII. 2018

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Ne 1
27.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
28.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
29.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
30.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
31.
týždeň
Po 30
Ut 31