« »

Streda 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Ladislava
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Kráľ dal čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a uzavrel pred Pánom zmluvu

Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Safanovi: „V Pánovom chráme som našiel knihu Zákona!“ Helkiáš dal knihu Safanovi a on ju prečítal. Pisár Safan potom išiel ku kráľovi a podal mu správu o splnení rozkazu: „Tvoji sluhovia vysypali peniaze, čo sa našli v chráme, a dali ich vedúcim, ktorí dozerali na práce v Pánovom chráme.“

Okrem toho pisár Safan oznámil kráľovi: „Kňaz Helkiáš mi dal knihu.“

A Safan ju čítal kráľovi. Keď kráľ počul slová knihy Zákona, roztrhol si rúcho a rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michuovmu synovi Achoborovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: „Choďte a pýtajte sa Pána o mne, o ľude a o celom Judsku, o slovách knihy, čo sa našla. Lebo proti nám vzbĺkol Pánov hnev, pretože naši otcovia nepočúvali slová tejto knihy a neurobili to, čo je v nej napísané pre nás.“

Kráľ rozoslal poslov a zhromaždili sa k nemu všetci starší Judska i Jeruzalema. Kráľ vystúpil do Pánovho chrámu a s ním všetci judskí muži a všetci, čo bývali v Jeruzaleme, kňazi, proroci i všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Dal im čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a oni počúvali. Potom si kráľ stal na svoj stupeň a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú kráčať za Pánom: že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, výroky a predpisy, a tak uskutočnia slová tejto zmluvy, napísané v knihe.

A k zmluve sa pridal všetok ľud.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. R.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; *
na tvojej ceste dopraj mi života. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.
Po ovocí ich poznáte

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

VI. 2018

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
23.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
24.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
25.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
26.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30