« »

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu

Asýrsky kráľ Salmanasar prešiel celú krajinu, tiahol proti Samárii a tri roky ju obliehal. V deviatom roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal a Izraelitov odvliekol do Asýrska. Usadil ich v Hale, pri rieke Habor v Gozane a v médskych mestách.

Toto sa stalo preto, že synovia Izraela hrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny z područia faraóna, egyptského kráľa, a uctievali cudzích bohov. Žili podľa obyčají národov, ktoré Pán vyhubil spred synov Izraela, a podľa obyčají izraelských kráľov, ktorí robili takisto.

A Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov, keď hovoril: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje nariadenia a príkazy presne podľa zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch prorokoch.“ Ale oni nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval.

Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu.

Kniha žalmov   −   Ž 60, 3. 4-5. 12-13

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; *
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obrát’. R.
Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, *
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.
Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, *
napojil si nás vínom závratu. R.
Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? *
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
Pomôž nám dostat’ sa z útlaku, *
pretože ľudská pomoc nestačí.
S Bohom budeme udatní, *
on našich utláčateľov pošliape. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Vyhoď najprv brvno zo svojho oka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?!

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

VI. 2018

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
23.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
24.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
25.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
26.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30