« »

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 18, 41-46

Eliáš sa modlil a nebo dalo dážď

Eliáš povedal Achabovi: „Vystúp hore, jedz a pi, lebo počuť šum veľkého dažďa.“

Achab vystúpil jesť a piť a Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu. Skrčil sa k zemi, tvár si vložil medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: „Choď hore a pozri sa smerom k moru!“ On šiel a keď sa rozhliadol, povedal: „Nie je tam nič.“ Povedal mu: „Vráť sa sedem ráz!“ Na siedmy raz povedal: „Vidím, ako od mora vystupuje malý obláčik ako mužská dlaň.“ Nato mu povedal: „Choď a povedz Achabovi: Priahaj a choď dolu, aby ťa nezachytil dážď!“

Medzitým sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a spustil sa veľký dážď. Achab sadol do voza a odišiel do Jezraela. Na Eliáša sa zniesla Pánova ruka, opásal si bedrá a utekal pred Achabom, až kým neprišiel do Jezraela.

Kniha žalmov   −   Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.
Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, *
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody; *
ľuďom pripravuješ zrno. R.
Takto sa staráš o zem: †
zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, *
skrypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. R.
Rok korunuješ svojou dobrotou, *
kade prejdeš, všade je hojnosť.
Pašienky púšte vlaha zarosí *
a pahorky sa opášu plesaním. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

VI. 2018

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
23.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
24.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
25.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
26.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30