« »

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)

alebo
R.: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Aleluja, aleluja, aleluja. Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 31-34

Uzavriem novú zmluvu a na ich hriech si už nespomeniem

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán.

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“

List Hebrejom   −   Hebr 10, 11-18

Navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy.

No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“

A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Kniha žalmov   −   Ž 110, 1b-e. 2. 3

R.: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Pán povedal môjmu Pánovi:
„Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám.“ R.
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:
panuj uprostred svojich nepriateľov. R.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda
v posvätnej nádhere.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 14, 22-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.
Toto je moje telo. Toto je moja krv.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“

V. 2018

 « » 
Mesiac
18.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
19.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
20.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
21.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
22.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31