« »

Sobota po 1. pôstnej nedeli

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Kniha Deuteronómium   −   Dt 26, 16-19

Aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha

Mojžiš povedal ľudu: „Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše.

Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy.

A Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, ako ti povedal, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal.“

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, *
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. R.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, *
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať, *
len ty ma nikdy neopusť. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!
Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28