« »

Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice.
Náš prepodobný otec Auxencius.
/Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

Toto je čiastočne aliturgický deň.


Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na LVPD: ; = obidve z daného dňa.

Iz 2, 3f – 11

Takto hovorí Pán: Zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. A teraz, dom Jakubov, poďte, kráčajme vo svetle Pánovom! Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to! Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň.

Gn 1,24 – 2,3

Boh povedal: Nech zem vydá živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu! A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! Potom Boh povedal: Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V šiesty deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Prís 2, 1 – 22

Synu, ak prijmeš moje výroky a schováš u seba moje prikázania, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k rozumnosti, ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa svojím hlasom rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Lebo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst vychádza poznanie i rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom pre tých, ktorí žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži chodník svojich ctiteľov. Vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo, čo je statočnosť a každý dobrý chodník, lebo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu bude blažiť poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, ktorý vraví mam a klam, od tých, ktorí zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, ktorí sa tešia, keď sa môžu dopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z tých najmrzkejších výčinov, od ľudí, ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí všade, kde vykročia nohou. Zachová ťa od manželky blížneho, od cudzinky, ktorá sa zalieča líškavými rečami, ktorá zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty vedú k nebohým. Nevráti sa nik z tých, ktorí k nej zalietajú, nikto z nich viac nevkročí na chodník života. Preto sa uberaj cestou dobrých a zachovávaj chodníky spravodlivých! Lebo v krajine budú bývať ľudia správni a zostanú v nej ľudia počestní. Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa z nej vykorenia.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28