« »

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

R.: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jakubov list   −   Jak 1, 1-11

Skúška vašej viery prináša vytrvalosť, aby ste boli dokonalí a neporušení

Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.

Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.

Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; – muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.

Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

R.: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.
Pred svojím pokorením som blúdil, *
no teraz už dbám na tvoje výroky. R.
Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia, *
daj mi poznať tvoju spravodlivosť. R.
Že som bol pokorený, dobre mi,*
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a že si ma právom pokoril. R.
Buď ku mne milosrdný a poteš ma, *
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Prečo toto pokolenie žiada znamenie?

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“

Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28