« »

Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie.
Svätý mučeník Nikefor.

Toto je plne aliturgický deň.


Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: = z daného dňa.

Zach 8, 7 – 17

Takto hovorí vševládny Pán: Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu i z krajiny západu a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Takto hovorí vševládny Pán: Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, odo dňa, čo sa založil dom vševládneho Pána a odkedy sa postavil chrám. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera; kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov: poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní, hovorí vševládny Pán, ale ukážem pokoj: vinič dá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním; nebojte sa, majte pevné ruky! Lebo toto hovorí vševládny Pán: Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí vševládny Pán, a nezľutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu; nebojte sa! Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu a majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím, hovorí vševládny Pán.

Zach 8, 19 – 23

Takto hovorí vševládny Pán: Pôst štvrtý, pôst piaty, pôst siedmy, pôst desiaty bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselým sviatkom. Milujte však pravdu a pokoj! Takto hovorí vševládny Pán: Ešte prídu mnohé národy a obyvatelia mnohých miest a pôjdu obyvatelia piatich miest do jedného mesta a povedia: Poďme sa modliť pred Pánovu tvár a hľadať tvár vševládneho Pána; pôjdem aj ja! Pôjdu teda mnohé kmene a mnohé národy hľadať tvár vševládneho Pána do Jeruzalema a uzmieriť Pánovu tvár. Takto hovorí vševládny Pán: V tých dňoch sa chopí desať mužov zo všetkých jazykov národov, chopia sa odevu júdskeho muža a povedia: Pôjdeme s tebou, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28