« »

Svätej Agáty, panny a mučenice
(spomienka)

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 8, 1-7. 9-13

Archu Pánovej zmluvy vniesli do veľsvätyne a Pánov dom naplnil oblak

Šalamún zhromaždil v Jeruzaleme starších Izraela – všetkých náčelníkov kmeňov a vodcov izraelských rodov –, aby preniesli archu Pánovej zmluvy z Dávidovho mesta, teda zo Siona. A v mesiaci Etanim, to je siedmy mesiac, sa vo sviatok ku kráľovi Šalamúnovi zhromaždil celý Izrael. Prišli všetci starší Izraela, kňazi vzali archu a vyniesli Pánovu archu, stan zhromaždenia a všetko posvätné náčinie, ktoré bolo v stane; niesli to kňazi a leviti.

Kráľ Šalamún a s ním celé izraelské zhromaždenie, čo sa k nemu zišlo, obetovali pred archou nepredstaviteľné a nespočetné množstvo oviec a hovädzieho dobytka. Potom kňazi vniesli archu Pánovej zmluvy na jej miesto, do modlitebne chrámu, do veľsvätyne, pod krídla cherubínov. Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad miestom, kde bola archa, a zakrývali archu a jej žrde zhora. V arche nebolo nič iné, len dve kamenné tabule, ktoré do nej vložil Mojžiš na Horebe, keď Pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny.

Keď kňazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak a kňazi nemohli pre oblak zostať v službe; lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva. Vtedy Šalamún povedal: „Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Ja som postavil dom, aby si v ňom býval, najpevnejší trón pre teba naveky.“

Kniha žalmov   −   Ž 132, 6-7. 8-10

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Počuli sme, že archa je v Efrate, *
a našli sme ju na jaarských nivách.
Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnožke jeho nôh. R.
Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, *
ty a archa tvojej všemoci.
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.
Pre svojho služobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.
Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28