« »

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 2, 1-4. 10-12

Ja nastupujem cestu každého pozemšťana; ty buď silný, buď muž, Šalamún!

Keď sa priblížil deň Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi: „Ja nastupujem cestu každého pozemšťana; ty buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš, a všade, kam sa obrátiš; aby Pán potvrdil svoje slovo, ktoré povedal o mne: ‚Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú verne celým srdcom i celou dušou kráčať predo mnou, nikdy nebude odstránený tvoj potomok z trónu Izraela.‘“

Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom meste. Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov: v Hebrone kraľoval sedem rokov, v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.

Na trón svojho otca Dávida nastúpil Šalamún a veľmi sa upevnilo jeho kráľovstvo.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.
Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela, *
od vekov naveky. R.
Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, *
sláva, jas a veleba,
lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi. †
Tvoje je, Pane, kráľovstvo, *
ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. R.
Od teba pochádza bohatstvo i sláva; *
ty panuješ nad všetkými.
V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Začal ich posielať

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

II. 2018

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
6.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
7.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
8.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
9.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28