« »

Svätého Antona, opáta
(spomienka)

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

Dávid premohol Filištínca prakom a kameňom

Dávid povedal Saulovi: „Nech nik nestráca odvahu pre tohto Filištínca. Ja, tvoj sluha, pôjdem a budem s ním bojovať.“ Saul povedal Dávidovi: „Nemôžeš sa postaviť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď si len chlapec a on je bojovník od svojej mladosti.“

Dávid hovoril: „Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, vyslobodí ma aj z ruky tohto Filištínca.“ Nato povedal Saul Dávidovi: „Choď a Pán nech je s tebou.“

Dávid si vzal do ruky svoju palicu, v potoku si vybral päť hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, do ruky si vzal prak a vykročil proti Filištíncovi.

Filištínec sa krokom blížil k Dávidovi a jeho zbrojnoš šiel pred ním. Keď sa Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním; bol to ryšavý mladík, pekného výzoru. Filištínec povedal Dávidovi: „Čo som pes, že ideš na mňa s palicou?“ Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi a povedal mu: „Poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeským vtákom a divej zveri.“

Ale Dávid Filištíncovi odpovedal: „Ty ideš na mňa s mečom, kopijou a oštepom, ale ja idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktoré si hanobil. Dnes ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa a odtnem ti hlavu; tvoju mŕtvolu a mŕtvoly filištínskeho vojska dám dnes nebeským vtákom a divej zveri a dozvie sa celá zem, že v Izraeli je Boh. A všetok tento zhromaždený ľud pozná, že Pán nezachraňuje ani mečom ani kopijou. Lebo tento boj vedie Pán; a on vás vydá do našich rúk.“

Keď sa Filištínec pohol a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa rozbehol a utekal do súboja s Filištíncom. Siahol rukou do kapsy, vytiahol jeden kameň, vrhol ho prakom a Filištínca zasiahol do čela. Kameň mu vnikol do čela a on padol tvárou na zem.

Tak Dávid prakom a kameňom premohol Filištínca, zrazil ho a zabil.

Dávid nemal v ruke meč, preto pribehol, stal si na Filištínca, vzal jeho meč, vyňal ho z pošvy a zabil ho; odťal mu hlavu.

Keď Filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli.

Kniha žalmov   −   Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, †
čo učí moje ruky zápasiť *
a moje prsty bojovať. R.
On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, *
on je moje útočište a môj osloboditeľ;
on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; *
on mi podrobuje môj ľud. R.
Bože, novú pieseň ti zaspievam; *
zahrám ti na desaťstrunovej citare.
Ty pomáhaš kráľom, *
ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida
pred mečom záhuby. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.
Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť?

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.

Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

I. 2018

 « » 
Mesiac
1.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
2.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
3.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
4.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
5.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31