« »

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

R.: Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.
Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 16, 1-13

Samuel pomazal Dávida uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch

Pán povedal Samuelovi: „Dokedy budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol a už nebude kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.“

Ale Samuel vravel: „Akože pôjdem? Dopočuje sa to Saul a zabije ma.“ Pán mu povedal: „Vezmeš si zo stáda jalovicu a povieš: ‚Prišiel som obetovať Pánovi.‘ Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť: toho, ktorého ti označím, pomažeš.“

Samuel urobil, ako mu rozkázal Pán, a šiel do Betlehema. Starší mesta mu s hrôzou vyšli naproti a pýtali sa: „Je tvoj príchod pokojný?“ On povedal: „Pokojný. Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa a poďte so mnou na obetu.“ Posvätil Izaiho i jeho synov a pozval ich na obetu.

A keď prišli, videl Eliaba a povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“

Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“

Izai zavolal Abinadaba a predviedol ho pred Samuela.

On povedal: „Ani tohoto si Pán nevyvolil.“

Izai predviedol Sammu. Samuel povedal: „Ani tohoto si Pán nevyvolil.“

Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.“

A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“

On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“

Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.“

Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad.

A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.“

Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.

Samuel vstal a odišiel do Ramy.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 20. 21-22. 27-28

R.: Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.
Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým
a povedal si: †
„Bohatierovi som pomoc poskytol *
a vyvoleného z ľudu som povýšil. R.
Našiel som svojho služobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.
Pevne ho bude držať moja ruka *
a posilňovať moje rameno. R.
On bude volať ku mne: ‚Ty si môj Otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘
A ja ho ustanovím za prvorodeného, *
za najvyššieho medzi kráľmi zeme.“ R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 2, 23-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.
Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“

On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

I. 2018

 « » 
Mesiac
1.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
2.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
3.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
4.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
5.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31