« »

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 9, 1-4. 10b. 17-19; 10, 1a

Toto je ten muž, o ktorom som ti hovoril, že bude panovať nad mojím ľudom

Bol istý muž z Benjamínovho rodu, menom Kiš, syn Abiela, syna Serora, Syna Bechórata, syna Afiu, udatný Benjamínec. Mal pekného a schopného syna Saula; medzi synmi Izraela nebolo krajšieho muža ako on. Od pleca nahor prevyšoval všetok ľud.

Saulovmu otcovi Kišovi sa stratili oslice. Kiš povedal svojmu synovi Saulovi: „Vezmi si jedného sluhu a choď hľadať oslice.“ Prešli Efraimským pohorím a krajinou Šališa, ale ich nenašli. Potom prešli cez kraj Šálim a nebolo ich. Prešli cez územie Benjamína, ani tam ich nenašli. Išli do mesta, v ktorom býval Boží muž Samuel.

Keď Samuel uzrel Saula, Pán mu povedal: „Toto je ten muž, o ktorom som ti hovoril, že bude panovať nad mojím ľudom.“

Saul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa: „Povedz mi, prosím, kde je dom vidca?“ Samuel odpovedal Saulovi: „Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu; dnes budeš jesť so mnou. Ráno ťa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci.“

Nato vzal Samuel nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím ľudom, nad Izraelom. Ty budeš vládnuť nad Pánovým ľudom a vyslobodíš ho z ruky nepriateľov, čo sú okolo neho.“

Kniha žalmov   −   Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje *
a veľmi sa teší z tvojej spásy.
Vyplnil si túžbu jeho srdca *
a prosbu jeho perí si neodmietol. R.
Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, *
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.
Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, *
život dlhý, navždy, naveky. R.
Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, *
ozdobuješ ho velebou a nádherou.
Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, *
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

I. 2018

 « » 
Mesiac
1.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
2.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
3.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
4.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
5.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31