« »

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 8, 4-7. 10-22a

V ten deň budete nariekať pre kráľa, ktorého ste si vy sami vyvolili, ale Pán vás nevyslyší

Zhromaždili sa všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: „Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž, ustanov nám kráľa, aby vládol nad nami, ako je to u všetkých národov.“

Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: „Daj nám kráľa, aby vládol nad nami.“ A Samuel sa modlil k Pánovi, ale Pán mu povedal: „Počúvni ľud vo všetkom, čo ti hovoria; veď nie teba odmietli, ale mňa; nechcú, aby som kraľoval nad nimi.“

Samuel oznámil všetky Pánove slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa; povedal: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami vládnuť: Vezme vašich synov a postaví ich k svojim vozom, urobí z nich jazdcov a budú bežať pred jeho vozom. Porobí si z nich veliteľov, stotníkov, oráčov svojich polí a žencov obilia, výrobcov zbraní a vozov. Z vašich dcér urobí voňavkárky, kuchárky a pekárky. Vezme vaše najlepšie polia, vinice a olivové sady a dá ich svojim sluhom. Ale aj z vašich siatin a viníc bude brať desiatky a dá ich svojim komorníkom a služobníkom. Poberie vám sluhov a slúžky, najlepší dobytok a osly a zapriahne ich do svojej práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami budete jeho sluhami. V ten deň budete nariekať pre kráľa, ktorého ste si vy sami vyvolili, ale Pán vás v ten deň nevyslyší.“

No ľud nechcel počuť Samuelov hlas a hovoril: „Nie, nech je nad nami kráľ a budeme aj my ako všetky iné národy, náš kráľ bude vládnuť nad nami, pôjde pred nami do boja a bude viesť naše vojny.“

Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi. A Pán riekol Samuelovi: „Počúvni ich hlas a ustanov im kráľa!“

Kniha žalmov   −   Ž 89, 16-17. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Blažený ľud, ktorý vie jasať! *
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena *
a honosí sa tvojou spravodlivosťou. R.
Lebo ty si jeho sila a nádhera *
a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.
Veď náš vladár patrí Pánovi *
a náš kráľ Izraelovmu Svätému. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

I. 2018

 « » 
Mesiac
1.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
2.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
3.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
4.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
5.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31