« »

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 2, 12-17

Kto plní Božiu vôľu, ostáva naveky

Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy.

Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku.

Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého.

Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca.

Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku.

Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého.

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

Kniha žalmov   −   Ž 96, 7-8a. 8b-9. 10

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, †
vzdávajte Pánovi slávu a česť, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. R.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, †
klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem, R.
hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ †
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 2, 36-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.
Hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

XII. 2017

 « » 
Mesiac
48.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
49.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
50.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
51.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
52.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30
Ne 31