« »

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 7, 15-27

Vláda a moc bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho

Môj duch sa chvel hrôzou. Ja, Daniel, som sa triasol a videnia, čo prešli mojou hlavou, ma vydesili. Pristúpil som k jednému z tých, čo tam stáli, a požiadal som ho, aby mi povedal pravdu o tom všetkom. On mi odpovedal a vyložil mi zmysel rečí: „Tieto štyri veľké zvieratá značia, že zo zeme povstanú štyria králi. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyššieho Boha a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.“

Potom som chcel mať istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo také odlišné od ostatných a veľmi hrozné; zuby malo zo železa a pazúry z bronzu, žralo a drúzgalo všetko, a čo ostalo, šliapalo nohami; aj o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, i o tom zvláštnom, čo vyrástol, a vypadli pred ním tri rohy: o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovoril spupné reči a bol väčší ako ostatné.

Pozeral som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a víťazil nad nimi, až prišiel Starec a prisúdil právo svätým Najvyššieho; prišiel čas a kráľovstvo dostali svätí.

Potom hovoril: „Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi. Bude väčšie než všetky ostatné kráľovstvá; pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrúzga.

A desať rohov znamená, že kráľovstvo bude mať desať kráľov. Po nich povstane ďalší kráľ, bude mocnejší ako predošlí a troch kráľov zosadí. Bude hovoriť proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude si myslieť, že môže meniť časy a zákon a oni budú vydaní do jeho ruky na rok, dva roky a pol roka.

Ale potom zasadne súd a odníme mu moc a dokonale ho potlačí a zničí. Vláda, moc a sláva všetkých kráľovstiev pod nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné, jemu budú slúžiť všetci králi a budú ho poslúchať.“

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Velebte Pána, synovia človeka; * R.
Veleb Pána, Izrael; * R.
Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * R.
Velebte Pána, jeho služobníci; * R.
Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * R.
Velebte Pána, svätí a pokorní srdcom; * R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.
Bdejte, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

XII. 2017

 « » 
Mesiac
48.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
49.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
50.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
51.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
52.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30
Ne 31