« »

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 2, 31-45

Boh nebies vzbudí kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a zničí všetky kráľovstvá

Daniel povedal Nabuchodonozorovi: „Kráľ, mal si videnie: Hľadel si na mohutnú sochu. Stála pred tebou veľká a nádherná socha; pohľad na ňu vzbudzoval hrôzu. Hlava sochy bola z najčistejšieho zlata, hruď a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu, stehná zo železa, nohy sčasti zo železa a sčasti z hliny.

Díval si sa a tu sa bez prispenia ľudskej ruky odtrhol kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. A vtom sa rozdrvilo aj železo, hlina, bronz, striebro a zlato a boli ako plevy v lete na holohumnici; uchytil ich vietor a neostalo po nich ani stopy. A kameň, čo zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.

Toto je sen. A poviem ti, kráľ, aj jeho význam. Ty si kráľ kráľov. Boh nebies ti dal kráľovstvo, silu, moc a slávu; do tvojich rúk dal všetky krajiny, kde bývajú ľudia, divé zvieratá i nebeské vtáctvo a teba ustanovil za pána všetkého: ty si hlava zo zlata.

Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než tvoje; potom tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo; veď železo drúzga a pokoruje všetko. Aj ono ako drviace železo všetko rozbije a rozdrúzga.

A že si videl časť nôh a prstov z hrnčiarskej hliny a časť zo železa, kráľovstvo bude rozdelené; bude mať niečo z pevnosti železa, ako si videl železo zmiešané s blatistou hlinou.

A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké.

A že si videl železo zmiešané s blatistou hlinou, to znamená, že sa budú miešať v manželských zväzkoch, ale spolu držať nebudú, ako sa železo s hlinou nezmieša.

V čase týchto kráľov vzbudí Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne, a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; ono rozdrúzga a zničí všetky tieto kráľovstvá a samo bude trvať naveky, tak, ako si videl, že sa z vrchu bez prispenia ruky odtrhol kameň a rozdrúzgal hlinu, železo, bronz, striebro a zlato.

Veľký Boh ukázal kráľovi, čo príde neskôr. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.“

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Velebte Pána, všetky jeho diela; * R.
Velebte Pána, nebesia; * R.
Velebte Pána, jeho anjeli; * R.
Velebte Pána, všetky vody nad nebesami; * R.
Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti; * R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.
Nezostane kameň na kameni

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

XI. 2017

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
45.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
46.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
47.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
48.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30