« »

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Prvá kniha Machabejcov   −   1 Mach 4, 36-37. 52-59

Slávili posviacku oltára a s radosťou prinášali zápalné žertvy a obety

V tých dňoch si Júda a jeho bratia povedali: „Naši nepriatelia sú rozdrvení. Poďme, očistíme a obnovíme svätyňu!“ Zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion.

Dvadsiateho piateho dňa deviateho mesiaca – to je mesiac Kasleu – stoštyridsiateho ôsmeho roku vstali pred svitaním a priniesli obetu podľa zákona na novopostavenom oltári, ktorý zhotovili na zápalné obety. Práve v tom istom čase, v ten istý deň, keď ho pohania znesvätili, bol znova posvätený za spevu a hry na citary, harfy a cimbaly.

Všetok ľud padol na tvár, klaňali sa a do neba velebili toho, ktorý im doprial víťazstvo. Osem dní slávili posviacku oltára, s radosťou prinášali zápalné žertvy a obety chvály a vďaky, priečelie chrámu vyzdobili zlatými vencami a malými štítmi, obnovili brány a priľahlé miestnosti a porobili na ne dvere.

V ľude zavládla mimoriadna radosť, lebo bola odstránená potupa spôsobená pohanmi.

Júda, jeho bratia a celá izraelská pospolitosť stanovili, že sa má rok čo rok od dvadsiateho piateho dňa mesiaca Kasleu osem dní s jasotom a radosťou sláviť deň posvätenia oltára.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.
Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela, *
od vekov naveky. R.
Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, †
sláva, jas a veleba, *
lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi. R.
Tvoje je, Pane, kráľovstvo, †
ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. *
Od teba pochádza bohatstvo i sláva. R.
ty panuješ nad všetkými. †
V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

XI. 2017

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
45.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
46.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
47.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
48.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30