« »

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Margity Škótskej
alebo Svätej Gertrúdy, panny
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Kniha Múdrosti   −   Múd 7, 22 – 8, 1

Múdrosť je odblesk večného svetla a zrkadlo Božej moci bez škvrny

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších.

Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb; je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily a čistý výron slávy Všemohúceho, preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže. Ona je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. V každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z nich Božích priateľov a prorokov.

Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie, lebo po svetle nasleduje noc, ale múdrosť zloba nezmôže.

Jej sila siaha od jedného konca k druhému a všetko riadi lahodne.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. R.
Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; *
upevnil si zem a ona trvá. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom *
a nauč ma svojim ustanoveniam. R.
Ja budem žiť a teba chváliť *
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.
Božie kráľovstvo je medzi vami

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

XI. 2017

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
45.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
46.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
47.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
48.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30