« »

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha proroka Joela   −   Joel 4, 12-21

Priložte kosáky, pretože dozrela žatva

Toto hovorí Pán: „Nech vstanú a prídu národy do údolia Jozafat, lebo tam zasadnem a budem súdiť všetky okolité národy. Priložte kosáky, pretože dozrela žatva; poďte a šliapte, lis je už plný: pretekajú kade, lebo ich zloba je veľká. Zástupy za zástupmi v Údolí rozhodnutia, pretože je blízo deň Pána v Údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj lesk. A Pán zo Siona zahrmí a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Nebo a zem sa budú chvieť, ale Pán je útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela.

Vtedy poznáte, že ja som Pán, váš Boh, a bývam na svojom svätom vrchu Sione. Jeruzalem bude svätým miestom, cudzinci už cezeň neprejdú.

V ten deň bude z vrchov kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať mlieko; vo všetkých judejských potokoch bude prúdiť voda a z Pánovho domu vyrazí prameň a zavlaží Údolie agátov. Egypt bude pustinou a Idumea púšťou vyschnutou, pretože páchali násilie na synoch Júdu a prelievali nevinnú krv v ich krajine.

Júda ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Ja pomstím ich krv, nenechám ju nepomstenú, lebo Pán býva na Sione.“

Kniha žalmov   −   Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

Refrén: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. R.
Vychádza svetlo spravodlivému *
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *
a oslavujte jeho sväté meno. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

X. 2017

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
Ne 1
40.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
41.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
42.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
43.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
44.
týždeň
Po 30
Ut 31