« »

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Kniha proroka Jonáša   −   Jon 1, 1 – 2, 1. 11

Jonáš vstal a chcel Pánovi ujsť

Jonášovi, Amatiho synovi, zaznelo Pánovo slovo: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a ohlás im, že ich zloba vystúpila až ku mne.“

Ale Jonáš vstal a chcel Pánovi ujsť do Taršišu. Išiel do Joppe, našiel si loď, čo šla do Taršišu, zaplatil plavné a nasadol na ňu, aby s nimi ušiel Pánovi do Taršišu.

Ale Pán poslal na more silný vietor, na mori sa strhla veľká búrka a lodi hrozilo, že stroskotá. Námorníci sa báli, každý volal k svojmu bohu a hádzali do mora náradie, čo bolo na lodi, aby ju odľahčili. Ale Jonáš zišiel do vnútra lode, ľahol si tam a tvrdo zaspal.

Tu prišiel k nemu kapitán a povedal mu: „Čože, ty spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu, možno si spomenie na nás a nezahynieme.“ A jeden druhému vraveli: „Poďte, hodíme lós a dozvieme sa, prečo nás stihlo toto nešťastie.“ Hodili teda lós a lós padol na Jonáša.

Preto naň naliehali: „Povedz nám, prečo nás stihlo toto nešťastie? Aké máš poslanie a odkiaľ ideš? Kde je tvoja vlasť a z ktorého národa pochádzaš?“

On im odpovedal: „Hebrej som a ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý stvoril more i súš.“

Mužov pojal veľký strach a povedali mu: „Čo si to urobil?“

Chlapi totiž vedeli, že uteká pred Pánom, lebo im to povedal. Tu sa ho pýtali: „Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo?“ Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi.

On im odvetil: „Chyťte ma a hoďte do mora a more sa pod vami utíši. Veď ja viem, že vás pre mňa stihla táto veľká búrka.“

A muži veslovali; chceli sa vrátiť k pevnine, ale nemohli, lebo more sa stále viac proti nim búrilo.

Preto volali k Pánovi: „Pane, prosíme, nech nezahynieme pre život tohoto človeka a nepočítaj nám to za vraždu, lebo ty, Pane, si urobil, ako si chcel.“ Chytili Jonáša a hodili ho do mora; a more sa prestalo búriť. A muži sa veľmi báli Pána, priniesli Pánovi obetu a urobili sľuby. Pán priviedol veľkú rybu a ona Jonáša zhltla. Tak bol Jonáš tri dni a tri noci v útrobách ryby.

Potom Pán rybe rozkázal a ona Jonáša vyvrhla na súš.

Kniha proroka Jonáša   −   Jon 2, 3. 4. 5. 8

R.: Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj.
Vo svojom súžení som volal k Pánovi *
a on mi odpovedal;
z útrob podsvetia som kričal *
a vyslyšal si môj hlas. R.
Vrhol si ma do hlbiny uprostred mora †
a obkľúčili ma prúdy, *
prevalili sa cezo mňa všetky tvoje prívaly a vlny. R.
A ja som povedal: †
„Odvrhnutý som spred tvojich očí; *
no znova uvidím tvoj svätý chrám.“ R.
Keď sa úzkosťou chvela vo mne moja duša, *
spomenul som si na Pána.
K tebe došla moja modlitba, *
do tvojho svätého chrámu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Kto je môj blížny?

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘

Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“

A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

X. 2017

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
Ne 1
40.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
41.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
42.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
43.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
44.
týždeň
Po 30
Ut 31