« »

Svätého Františka Assiského
(spomienka)

Refrén: Pane, chcem stále pamätať na teba.
Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Kniha Nehemiášova   −   Neh 2, 1-8

Ak uzná kráľ za dobré, pošli ma do mesta mojich otcov a ja ho znova postavím

Stalo sa to v mesiaci Nisan, v dvadsiatom roku kráľa Artaxerxa. Keď kráľ pil, ja som vzal víno a podal kráľovi; nebol som totiž v jeho nemilosti.

Kráľ mi povedal: „Čo si taký smutný? Vidím, že chorý nie si. Akiste ti smútok zviera srdce.“

Veľmi som sa zľakol a povedal som: „Kráľ môj, ži naveky. Ako by som nebol smutný, keď je mesto, v ktorom sú hroby mojich otcov, spustnuté a jeho brány vypálené ohňom?“

Kráľ sa ma opýtal: „Čo si teda želáš?“

Ja som sa pomodlil k Bohu v nebi a kráľovi som povedal: „Ak uzná kráľ za dobré a ak ti je tvoj sluha milý, pošli ma do Judey, do mesta, v ktorom sú hroby mojich otcov, a ja ho znova postavím.“

Tu sa ma kráľ opýtal – kráľovná sedela vedľa neho – „Ako dlho ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš?“ A kráľ sa rozhodol, že ma pustí, keď som mu uviedol čas.

Potom som povedal kráľovi: „Ak uzná kráľ za dobré, nech mi dajú listy pre vládcov území za riekou, aby mi dovolili prejsť do Judey; aj list Azafovi, dozorcovi kráľových lesov, aby mi dal drevo na brány chrámovej veže, na mestské múry a na dom, v ktorom budem bývať.“

A kráľ mi to dal, lebo nado mnou bola dobrotivá ruka môjho Boha.

Kniha žalmov   −   Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

Refrén: Pane, chcem stále pamätať na teba.
Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, *
keď sme si spomínali na Sion.
Na vŕby tejto krajiny *
vešali sme svoje citary. R.
Lebo tí, čo nás zajali, *
žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: *
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ R.
Akože môžeme spievať pieseň Pánovu *
v cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, *
nech mi odumrie pravica. R.
Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, *
keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil *
za vrchol svojej radosti. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 57-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.
Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Inému vravel: „Poď za mnou!“

On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

X. 2017

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
Ne 1
40.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
41.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
42.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
43.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
44.
týždeň
Po 30
Ut 31