« »

Svätých anjelov strážcov
(spomienka)

Refrén: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.
Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Kniha Exodus   −   Ex 23, 20-23a

Môj anjel pôjde pred tebou

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.

Váž si ho a počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním, lebo by vám neodpustil vaše previnenie, pretože je v ňom moje meno.

Ak počúvneš jeho hlas a urobíš všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tých, čo teba sužujú.

Môj anjel pôjde pred tebou.“

Kniha žalmov   −   Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Refrén: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; *
v tebe mám dôveru, Bože môj.“ R.
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *
a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní *
a uchýliš sa pod jeho perute. R.
Jeho pravda je štítom a pancierom, *
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, †
ani moru, čo sa tmou zakráda, *
ani nákazy, čo pustoší na poludnie. R.
Nestihne ťa nijaké nešťastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 1-5. 10

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.
Ich anjeli ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

X. 2017

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
Ne 1
40.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
41.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
42.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
43.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
44.
týždeň
Po 30
Ut 31