« »

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Václava, mučeníka
alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha proroka Aggea   −   Ag 1, 1-8

Stavajte dom, v ktorom budem mať záľubu

V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea judejskému miestodržiteľovi Zorobábelovi, Salatielovmu synovi, a veľkňazovi Jozuemu, Jozedekovmu synovi: „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: ‚Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.‘“

Ale Pán prehovoril prostredníctvom proroka Aggea: „Vám už prišiel čas bývať vo vykladaných domoch, a tento dom bude pustý?

Preto teraz hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Veľa ste siali, zvážate málo; jedli ste, a nenasýtili ste sa; pili ste, a neopojili ste sa; obliekali ste sa, ale teplo vám nebolo; a kto pracoval za mzdu, dával ju do deravého vrecka.

Toto hovorí Pán zástupov: Dobre sa pozrite, až kam ste prišli! Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom, v ktorom budem mať záľubu a slávu, hovorí Pán.“

Kniha žalmov   −   Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

Refrén: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.
Spievajte Pánovi pieseň novú; *
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, *
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. R.
Nech oslavujú jeho meno tancom, *
nech mu hrajú na bubne a na citare.
Lebo Pán miluje svoj ľud *
a tichých venčí víťazstvom. R.
Nech svätí jasajú v sláve, *
nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách; *
všetkým jeho svätým to bude na slávu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Jána som dal ja sťať.
Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

IX. 2017

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
36.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
37.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
38.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
39.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30