« »

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 6, 4-13

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom

Mojžiš povedal ľudu: „Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať; priviažeš si ich ako znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.

A keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ti dá veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, ktoré si nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si nesadil, keď z nich budeš jesť dosýta, daj si veľký pozor, aby si nezabudol na Pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Boj sa Pána, svojho Boha, len jemu slúž a len v jeho mene prisahaj.“

Kniha žalmov   −   Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

Refrén: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
Milujem ťa, Pane, moja sila; *
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. R.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; *
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, *
a budem zachránený pred nepriateľmi. R.
Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, *
nech je vyvýšený Boh, moja spása.
Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, *
preukazuješ priazeň svojmu pomazanému. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.
Ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.

Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.“

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31