« »

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok)

Refrén: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 9, 6-10

Veselého darcu Boh miluje

Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

Kniha žalmov   −   Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Refrén: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude požehnané. R.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, *
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše. *
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. R.
Nebude sa báť zlej zvesti. *
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateľov. R.
Rozdeľuje a dáva chudobným; †
jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.
Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31