« »

Svätého Dominika, kňaza
(spomienka)

Refrén: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
alebo Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Kniha Numeri   −   Nm 12, 1-13

S Mojžišom to nie je tak ako s iným prorokom; prečo ste sa teda neobávali znevážiť ho?

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“

Pán to počul lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všetkých ľudí, čo žili na zemi a hneď povedal jemu, Áronovi a Márii: „Choďte sami traja k stánku stretnutia.“

Keď ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, ostal stáť pri vchode do stánku a zavolal Árona a Máriu. Keď predstúpili, povedal im: „Počujte moje slová! Ak budete mať medzi sebou Pánovho proroka, budem sa mu zjavovať vo videní, alebo s ním budem hovoriť vo sne.

No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom; on je najvernejší v celom mojom dome. S ním sa rozprávam zoči-voči; on priamo, nie v hádankách a obrazoch hľadí na Pána. Prečo ste sa teda neobávali znevážiť môjho služobníka Mojžiša?“

A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom; a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh.

Keď sa Áron na ňu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom, povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieť za tento hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako mŕtva, ako potratené dieťa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“

A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“

Kniha žalmov   −   Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 12-13

Refrén: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu. R.
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, R.
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku *
a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil *
a hriešneho ma počala moja mať. R.
Bože, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 1-2. 10-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj otec, vytrhnú aj s koreňom

K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“

On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“

Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“

On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31