« »

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
(spomienka)

Refrén: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Kniha Levitikus   −   Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaždenie

Pán povedal Mojžišovi: „Toto sú Pánove sviatky, sväté zhromaždenia, ktoré budete sláviť v stanovenom čase.

V prvom mesiaci štrnásteho dňa mesiaca v podvečer je Pánova Pascha. V pätnásty deň tohoto mesiaca je Pánov sviatok Nekvasených chlebov. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu, ale sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety. Na siedmy deň bude opäť sväté zhromaždenie; ani v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu.“

Pán vravel Mojžišovi: „Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď vojdete do krajiny, ktorú vám ja dám, a budete žať obilie, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi. On snop pozdvihne pred Pánom, aby vám získal priazeň; a na druhý deň po sobote ho kňaz zasvätí.

Od druhého dňa po sobote, v ktorý ste obetovali svoj pozdvihnutý snop, budete počítať sedem úplných týždňov až po druhý deň po skončení siedmeho týždňa, teda päťdesiat dní, a prinesiete Pánovi obetu z novej úrody. V desiaty deň tohoto siedmeho mesiaca je Deň zmierenia. Budete mať sväté zhromaždenie. V tento deň sa budete postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.

Od pätnásteho dňa tohoto siedmeho mesiaca bude sedem dní slávnosť Stánkov na počesť Pána. V prvý deň bude sväté zhromaždenie. V ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu. Sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety, na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. A pretože je zhromaždenie, nesmiete konať nijakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatky, v ktoré zvoláte sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu, celostné žertvy, potravinové obety a krvavé i nápojové obety, ako je na jednotlivé dni predpísané.“

Kniha žalmov   −   Ž 81, 3-4. 5-6b. 10-11b

Refrén: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
Vezmite harfy, udrite na bubon, *
na ľúbu lýru a citaru.
Zatrúbte rohom pri nove mesiaca *
i pri jeho splne v deň našej slávnosti. R.
Lebo také je nariadenie pre Izrael *
a zákon Boha Jakubovho.
Taký príkaz dal Jozefovi, *
keď vychádzal z krajiny egyptskej. R.
„Nebudeš mať iného boha, *
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.
Veď ja som Pán, tvoj Boh, *
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.
Vari to nie je tesárov syn?

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31