« »

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

Refrén: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Kniha Exodus   −   Ex 40, 16-21. 34-38

Stánok stretnutia zahalil oblak a svätostánok naplnila Pánova veleba

Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán.

Potom vzal Svedectvo a vložil ho do archy, dolu navliekol žrde a navrch položil zľutovnicu. Archu zaniesol do svätostánku a zavesil pred ňu oponu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

Vtom oblak zahalil stánok stretnutia a Pánova veleba naplnila svätostánok. Ani Mojžiš nemohol vojsť do stánku stretnutia, lebo na ňom spočíval oblak a svätostánok napĺňala Pánova veleba.

Keď sa oblak od stánku zdvihol, putovali synovia Izraela na ďalšie stanovište; a keď sa oblak nezdvihol, nehýbali sa až do dňa, keď sa zdvihol.

Cez deň nad svätostánkom spočíval Pánov oblak a v noci oheň pred očami všetkých Izraelitov po celý čas ich putovania.

Kniha žalmov   −   Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

Refrén: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31