« »

Streda 14. týždňa v Cezročnom období

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Genezis   −   Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi

Egyptská krajina začala hladovať a ľud volal k faraónovi o chlieb. On im povedal: "Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie."

Hlad doľahol na celú egyptskú krajinu; Jozef otvoril všetky sýpky a predával Egypťanom obilie, lebo ich moril hlad. A k Jozefovi do Egypta prichádzali aj všetky okolité krajiny kupovať obilie, lebo núdza zachvátila celý svet.

S tými, čo putovali do Egypta nakúpiť obilie, prišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanaáne bol hlad. A Jozef bol vladárom v egyptskej krajine, na jeho pokyn sa predávalo ľuďom obilie.

Keď teda k nemu prišli jeho bratia a poklonili sa až po zem, on ich poznal; ale rozprával sa s nimi prísnejšie ako s cudzími a dal ich na tri dni do väzenia.

Na tretí deň ich z väzenia vyviedol a povedal: "Ak chcete žiť, urobte, čo som povedal; lebo ja sa bojím Boha. Ak ste úprimní, jeden váš brat ostane vo väzení. Vy choďte, zaneste domov obilie, čo ste kúpili, a priveďte ku mne vášho najmladšieho brata, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé, aby ste neprišli o život."

Oni urobili, ako povedal, a medzi sebou si vraveli: "Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi: videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, a nepočúvali sme. Preto na nás doľahlo toto trápenie."

A Ruben hovoril: "Nevravel som vám: Neprehrešte sa proti chlapcovi? A nepočúvali ste ma. Teraz sa od nás požaduje jeho krv."

No nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Na chvíľku sa od nich odvrátil a plakal.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň, *
nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R.
Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. R.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou *
a v čase hladu nakŕmil. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Choďte k ovciam strateným z domu Izraela

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: 'Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.'"

VII. 2017

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
So 1
Ne 2
27.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
28.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
29.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
30.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30
31.
týždeň
Po 31