« »

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Kniha Genezis   −   Gn 19, 15-29

Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheň

Anjeli naliehali na Lota: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul v zločinnom meste.“ A keď váhal, chytili ho muži za ruku i jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ho chcel zachrániť, vyviedli ho von a nechali ho za mestom.

Tam anjel povedal: „Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde v tomto okolí. Hľadaj útočište v horách, aby si nezahynul.“

Lot im povedal: „Prosím, nie, Pane. Tvoj sluha našiel milosť pred tebou a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keď si mi zachránil život. Ale do hôr ujsť nevládzem, zachytí ma pohroma a umriem. Pozri, tu neďaleko je malé mesto, tam môžem ujsť, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? A ja ostanem nažive.“

On mu povedal: „Nuž dobre, aj túto tvoju prosbu vyslyším a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Utekaj a skry sa tam, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš.“ Preto sa to mesto volá Segor.

Nad krajinu vyšlo slnko, keď Lot došiel do Segoru. Vtedy Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil obe mestá i celý okolitý kraj; všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Jeho žena sa obzrela za seba a premenila sa na soľný stĺp.

Keď Abrahám ráno vstal, išiel na miesto, kde predtým stál s Pánom, pozrel sa na Sodomu a Gomoru a na celý kraj okolo a videl vystupovať zo zeme žeravý popol a dym ako z pece. Keď Boh ničil mestá a okolie tohoto kraja, spomenul si na Abraháma a Lota zachránil zo skazy miest, v ktorých býval.

Kniha žalmov   −   Ž 26, 2-3. 9-10. 11-12

Refrén: Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu.
Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, *
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
Pred očami mám tvoju dobrotu *
a konám podľa tvojej pravdy. R.
Nezatrať moju dušu s hriešnikmi *
a môj život s ľuďmi krvilačnými.
Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, *
ich pravica je plná úplatkov. R.
Ale ja kráčam v nevinnosti, *
vykúp ma a buď mi milostivý.
Moja noha stojí na rovnej ceste; *
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.
Ježiš vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.

Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“

On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.

Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

VII. 2017

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
So 1
Ne 2
27.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
28.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
29.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
30.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30
31.
týždeň
Po 31