« »

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Kniha Genezis   −   Gn 12, 1-9

Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Charranu. Vzal svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré získali v Charrane. Pohli sa a išli do krajiny Kanaán.

Keď došli do krajiny Kanaán, Abram prešiel krajinou až k miestu Sichem, až k dubu Moreho. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

Abramovi sa zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu.“ A on tam Pánovi, ktorý sa mu zjavil, postavil oltár.

Odtiaľ odišiel k vrchu, ktorý bol východne od Betelu, a tam postavil svoj stan. Na západe mal Betel, na východe Hai. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval Pánovo meno. A Abram postupoval zo stanovišťa na stanovište až k Negebu.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 12-13. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí. R.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou *
a v čase hladu nakŕmil. R.
Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
ako dúfame v teba. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Vyhoď najprv brvno zo svojho oka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?!

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30