« »

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období

Refrén: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 4, 7-15

Nosíme na tele Ježišovo umieranie

Bratia, tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.

Kniha žalmov   −   Ž 116, 10-11. 15-16. 17-18

Refrén: Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. alebo Aleluja.
Dôveroval som, aj keď som povedal: *
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol: *
„Všetci ľudia klamú.“ R.
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha, †
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. *
Ty si mi putá rozviazal. R.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka
(spomienka)

–Čítania z férie.

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30