« »

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha Tobiáš   −   Tob 12, 1. 5-15. 20

A teraz velebte Pána; ja vystupujem k Bohu

V tých dňoch Tobi zavolal svojho syna Tobiáša a povedal mu: „Tomu človeku, čo išiel s tebou, musíme preukázať poctu a pridať k jeho odmene.“ Tobi ho zavolal a povedal: „Prijmi ako odmenu polovicu zo všetkého, čo si priniesol, a choď v zdraví.“

Vtedy Rafael zavolal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; dobrorečte mu a ospevujte ho. S úctou zjavujte Božie slovo a neváhajte ho oslavovať. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky je čestné zjavovať a oslavovať.

Robte dobre a nestihne vás zlo. Dobrá je modlitba a pôst, almužna a spravodlivosť. Lepšie je mať trošku, ale spravodlivo, ako veľa, ale hriešne. Lepšie je dávať almužnu ako kopiť zlaté poklady. Almužna vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo dávajú almužnu, budú prekypovať životom. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.

Poviem vám teda pravdu a nič pred vami nezamlčím. Už som vám prezradil: Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky je čestné zjavovať.

Keď si sa modlil ty a Sára, ja som prednášal slová vašej modlitby pred jasnosť Pánovej tváre. A keď si pochovával mŕtvych, takisto. A pretože si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. A Boh ma znova poslal, aby som uzdravil teba i Sáru, tvoju nevestu.

Ja som Rafael, jeden zo siedmich svätých anjelov, čo sme pri Pánovi a predstupujeme pred Pánovu velebu.

A teraz velebte Pána na zemi a oslavujte Boha. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte.“ A vystúpil.

Kniha Tobiáš   −   Tob 13, 2c-f. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. R.
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte kráľa vekov. R.
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. R.
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30