« »

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Kniha Tobiáš   −   Tob 11, 5-17

Boh ma udrel, ale teraz vidím svojho syna Tobiáša

Anna sedávala a vyzerala svojho syna na ceste. Keď ho videla prichádzať, povedala jeho otcovi: „Pozri, syn ti prichádza, aj muž, čo s ním išiel!“

A Rafael povedal Tobiášovi prv, ako prišiel k otcovi: „Viem, že sa mu oči znova otvoria. Kvapni mu do očí rybaciu žlč, liek zaberie a beľmo z jeho očí sa odlúpne. Tvoj otec otvorí oči a bude vidieť svetlo.“

Anna mu bežala v ústrety, hodila sa svojmu synovi okolo krku a povedala mu: „Syn môj, teraz už môžem zomrieť, keď ťa vidím.“ A plakala. Aj Tobi vstal a hoci sa potkýnal, vyšiel pred vráta. Tobiáš pribehol k nemu s rybacou žlčou v ruke, dýchol mu do očí, chytil ho a povedal: „Dôveruj, otče!“ Vstrekol mu liek a nechal ho pôsobiť. A oboma rukami odlúpol beľmo z kútikov jeho očí. Keď Tobi videl svojho syna, hodil sa mu okolo krku, plakal a povedal mu: „Vidím ťa, syn môj, ty svetlo mojich očí!“ A pokračoval: „Nech je zvelebený Boh a nech je zvelebené jeho veľké meno. Nech sú zvelebení všetci jeho svätí anjeli po všetky veky, lebo on ma udrel, ale teraz vidím svojho syna Tobiáša.“

Tobi a jeho manželka Anna vošli do domu, tešili sa a z celého srdca velebili Boha za všetko, čo sa im dostalo.

Tobiáš potom povedal svojmu otcovi, že sa cesta z dobrodenia Pána Boha vydarila a že priniesol peniaze, aj ako si vzal Raguelovu dcéru Sáru za manželku a že prichádza aj ona a je už celkom blízko pri ninivskej bráne. Tobi a Anna sa potešili a vyšli v ústrety svojej neveste k ninivskej bráne. Keď ninivčania videli Tobiho, ako kráča vo svojej plnej sile a nik ho nevedie za ruku, divili sa. A Tobi veľkým hlasom vyznával a velebil Boha pred nimi, že sa Boh nad ním zľutoval a otvoril mu oči. Potom sa Tobi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša, a požehnal ju slovami: „Vojdi zdravá, dcéra moja! Nech je zvelebený tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra! Nech je požehnaný tvoj otec, nech je požehnaný môj syn Tobiáš a buď požehnaná aj ty, dcéra moja! Vstúp do svojho domu zdravá v požehnaní a radosti. Vstúp, dcéra moja!

V ten deň naplnila radosť všetkých Židov, čo boli v Ninive.

Kniha žalmov   −   Ž 146, 1-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána; †
celý život chcem chváliť Pána, *
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. R.
On zachováva vernosť naveky, *
utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb. *
Pán vyslobodzuje väzňov. R.
Pán otvára oči slepým, *
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých. *
Pán ochraňuje cudzincov, R.
ujíma sa siroty a vdovy, *
ale hatí cesty hriešnikov.
Pán bude kraľovať naveky; *
tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 35-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘

Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“

A veľký zástup ho počúval s radosťou.

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30