« »

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Skutky apoštolov   −   Sk 28, 16-20. 30-31

Zostal v Ríme a ohlasoval Božie kráľovstvo

Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom, čo ho strážil.

O tri dni zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: „Bratia, ja som nič neurobil ani proti ľudu, ani proti otcovským zvykom, a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov. Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť.

Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára; ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou.“

Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.

Kniha žalmov   −   Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.
Pán prebýva vo svojom svätom chráme, *
Pán tróni na nebesiach.
Jeho oči hľadia na úbožiaka, *
jeho zrak skúma každého človeka. R.
Pán skúma spravodlivého i hriešnika *
a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.
Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; *
statoční uvidia jeho tvár. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.
To je ten učeník, ktorý toto napísal, a jeho svedectvo je pravdivé

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“

Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“

Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“

A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30