« »

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Refrén: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 11, 18-20

Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie

Pane, ty si mi to zjavil a ja som pochopil; ukázal si mi ich výčiny.

Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie; nevedel som, že stroja proti mne úklady: „Vytnime strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno!“

Ale ty, Pane zástupov, súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor.

Kniha žalmov   −   Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12

Refrén: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, *
zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú,
a vysloboď ma,
aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev, *
a nemal by som záchrancu. R.
Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti *
a podľa mojej nevinnosti.
Nech je už koniec zlobe hriešnikov. †
Posilni spravodlivého, *
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce. R.
Boh je moja obrana; *
on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.
Boh je sudca spravodlivý; *
dáva výstrahy každý deň. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 7, 40-53

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Vari z Galiley príde Mesiáš?!

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“

Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“

Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“

Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“

Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

IV. 2017

 « » 
Mesiac
13.
týždeň
So 1
Ne 2
14.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
15.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
16.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
17.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30