« »

8. nedeľa v Cezročnom období

R.: Iba v Bohu spočiň, duša moja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo, a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 49, 14-15

Ja na teba nezabudnem

Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“

Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem.

Kniha žalmov   −   Ž 62, 2-3. 6-7. 8-9b

R.: Iba v Bohu spočiň, duša moja.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo od neho mi prichádza spása.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac. R.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo len on mi dáva nádej.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa. R.
V Bohu je moja spása i sláva; *
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, *
pred ním si srdce otvorte. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 4, 1-5

Pán vyjaví úmysly sŕdc

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo, a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Nebuďte ustarostení o zajtrajšok

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

II. 2017

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
6.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
7.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
8.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
9.
týždeň
Po 27
Ut 28