« »

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka
(spomienka)

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 5, 1-10

Neotáľaj obrátiť sa k Pánovi

Nespoliehaj sa na svoj majetok, ani nehovor: „Môžem si žiť.“

Nespoliehaj sa na svoju silu a neoddaj sa vášňam svojho srdca; nehovor: „Kto má moc nado mnou?“ alebo: „Kto ma bude súdiť za moje skutky?“ Lebo Boh bude isto trestať.

Ani nehovor: „Zhrešil som a čo sa mi stalo?“ Veď Najvyšší sa neponáhľa s odplatou. Keď máš hriech odpustený, neprestaň sa báť a nehromaď hriech na hriech.

Ani nehovor: „Pánovo zľutovanie je veľké, odpustí mi hriechy, aj keď je ich mnoho.“ Lebo uňho je zľutovanie i hnev veľmi blízko seba a na hriešnikov sa jeho hnev vyleje. Neotáľaj obrátiť sa k Pánovi a neodďaľuj to zo dňa na deň, lebo jeho hnev príde nečakane a v deň pomsty zahynieš.

Nespoliehaj sa na nespravodlivo získané bohatstvo, nepomôže ti v deň pohromy.

Kniha žalmov   −   Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných †
a nechodí cestou hriešnikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu *
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. R.
Je ako strom zasadený pri vode, *
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu všetko, čo podniká. R.
No nie tak bezbožní, veru nie; *
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezbožných vedie do záhuby. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.
Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Lebo každý bude ohňom solený.

Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte?

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“

II. 2017

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
6.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
7.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
8.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
9.
týždeň
Po 27
Ut 28