« »

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka
(spomienka)

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 5, 1-10

Neotáľaj obrátiť sa k Pánovi

Nespoliehaj sa na svoj majetok, ani nehovor: „Môžem si žiť.“

Nespoliehaj sa na svoju silu a neoddaj sa vášňam svojho srdca; nehovor: „Kto má moc nado mnou?“ alebo: „Kto ma bude súdiť za moje skutky?“ Lebo Boh bude isto trestať.

Ani nehovor: „Zhrešil som a čo sa mi stalo?“ Veď Najvyšší sa neponáhľa s odplatou. Keď máš hriech odpustený, neprestaň sa báť a nehromaď hriech na hriech.

Ani nehovor: „Pánovo zľutovanie je veľké, odpustí mi hriechy, aj keď je ich mnoho.“ Lebo uňho je zľutovanie i hnev veľmi blízko seba a na hriešnikov sa jeho hnev vyleje. Neotáľaj obrátiť sa k Pánovi a neodďaľuj to zo dňa na deň, lebo jeho hnev príde nečakane a v deň pomsty zahynieš.

Nespoliehaj sa na nespravodlivo získané bohatstvo, nepomôže ti v deň pohromy.

Kniha žalmov   −   Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných †
a nechodí cestou hriešnikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu *
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. R.
Je ako strom zasadený pri vode, *
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu všetko, čo podniká. R.
No nie tak bezbožní, veru nie; *
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezbožných vedie do záhuby. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.
Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Lebo každý bude ohňom solený.

Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte?

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“