« »

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Kniha Genezis   −   Gn 11, 1-9

1 Mesto sa volá Bábel; lebo tam bola pomätená reč celej zeme

Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč.

Keď sa ľudia pohli z východu, našli rovinu v krajine Sennaar a usadili sa na nej.

Povedali si: „Poďte, narobíme tehál a vypálime ich v ohni.“ Tehlu používali namiesto kameňa a namiesto malty asfalt.

Potom povedali: „Poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi.“

Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia, a povedal: „Hľa, sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazykom. Toto je začiatok ich činov a už im nebude ťažko urobiť, čo si zaumienili. Poďte, zostúpime a pomätieme tam ich reč, aby nik nerozumel reči druhého.“ Tak ich Pán odtiaľ rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto sa ono volá Bábel. Lebo tam bola pomätená reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 10-11. 12-13. 14-15

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.
Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. R.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí. R.
Pozerá z miesta, kde prebýva, *
na všetkých obyvateľov zeme,
on, čo každému osve utvoril srdce *
a chápe všetky ich skutky. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.
Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“

II. 2017

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
6.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
7.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
8.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
9.
týždeň
Po 27
Ut 28